Sokolská stráž

Sokolská stráž je čestnou jednotkou ČOS. Mezi její hlavní úkoly patří organizace, zabezpečení a provádění slavnostních, pietních a smutečních aktů, dále sokolských průvodů a slavností. Sokolská stráž sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.

Plní motivace po posledním sokolském sletu jsme také zatoužili mít v Sokolské stráži své zástupce, proto jsme v roce 2020 nechali do jednoty ušít nové sokolské kroje. Na výcvik krojovaných sokolů, který pořádá Sokolská stráž ve spolupráci s Hradní stráží, jsme vyslali bratra Ondřeje Miškara a sestru Janu Kovář Hynčicovou. Tito dva sokolové se totiž pomalu začínali účastnit pietních aktů už před výcvikem.

Jak náš výcvik proběhnul se můžete podívat na tomto videu. Za krásnou energii a spoustu času, který nám byl při výcviku věnován, patří velký dík bratrům Marku Mandovi a Lukáši Křemenovi ze Vzdělavatelského odboru ČOS. Od té doby, co máme to štěstí vlastnit kroje a umíme docela důstojně pochodovat a nést prapor, se snažíme nechybět na pietních aktech v okolí. Zároveň se za naši jednotu účastníme i některých důležitých pietních aktů v Praze, například při příležitosti oslav 28. října či při připomínkách Památného dne sokolstva. 

Pokud jste v dojezdové vzdálenosti od Bzence a chtěli byste, aby některý z našich krojovaných sokolů držel čestnou stráž na Vašem pietním aktu, neváhejte se na nás obrátit

Průvody a slety

K sokolské činnosti neodmyslitelně patří všesokolské slety či mezisletové akce, jako je například Sokolské Brno. Naši sokolové se účastní také akce Tyršův Děčín, kde se každoročně koná jak průvod, tak pietní akt. Cizí nám nejsou ani různé městské oslavy. V roce 2023 jsme se přidali do průvodu ke kyjovským sokolům v rámci Slováckého roku. 

Pietní akty

V úctě k české historii a jejím hrdinům se vždy, když je to v našich silách, účastníme pietních aktů a vzpomínek. Nejčastěji jezdíme do Hodonína k soše bratra prezidenta T. G. Masaryka. Při příležitosti výročí založení naší jednoty jsme si již uspořádali i malé vzpomínkové setkání ve Bzenci. Když to čas dovolí, rádi zajedeme i do Prahy - 8. května a 28. října na Vítkov, nebo na Tyršův dům v rámci Památného dne sokolsvta.