O nás

O NÁS

Tělocvičná jednota Sokol Bzenec je pobočným spolkem České obce Sokolské. Naše jednota byla založena pouhých 20 let po vzniku ČOS, tedy v roce 1882. Nyní jsme jednou z největších jednot v župě Slovácké. 

V městě Bzenci se staráme o zdraví těla i ducha, pořádáme tedy nejen sportovní akce, ale také společenské akce pro širokou veřejnost (například tradiční sokolské šibřinky či různé naučné stezky pro děti). Kromě cvičebních oddílů u nás funguje i loutkové divadlo, rybářský kroužek, či výrazný oddíl pobytu v přírodě. Sokolská jednota ve Bzenci má více než 300 členů, z toho téměř polovina jsou děti. Snažíme se nejen nabízet sportovní vyžití pro Bzenčany, ale chceme reprezentovat Bzenec i navenek. Aktivně se tedy účastníme všemožných přeborů, a díky krojované sokolské stráži jsmevidět i na lokálních a celostátních piteních aktech. 

ČOS byla založena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a sebekázni, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Sokol je nejstarší českou tělovýchovnou organizací založenou 16. února 1862.

 

Tělocvičná jednota Sokol Bzenec je součástí župy Slovácké.

Webové stránky župy naleznete zde: www.zupa-slovacka.cz