Chci být sokol

CHCI BÝT SOKOL

V Česku je více než 150 000 sokolů. Pokud chceš být i ty součástí naší komunity, neváhej vyplnit přihlášku. V naší jednotě a v Sokole obecně si každý najde něco, co by jej mohlo bavit. Cvičení v Sokole je pro všechny - bez rozdílu věku či kondice, navíc je cenově dostupné. Věříme, že s dobrou partou jde všechno líp.

Jak se přihlásím?

Vyplněnou přihlášku včetně vyplněného GDPR formuláře prosím předejte naší jednatelce Lucii Jurasové.

Kolik cvičení v Sokole stojí?

Abyste mohli v Sokole cvičit, je nutno být členem České obce sokolské - musíte tedy zaplatit roční členský příspěvek. Výše příspěvku činí 500 Kč za rok pro dospělého, 200 Kč za rok pro dítě. V případě, že příslušný kalendářní rok je předsletovým či sletovým rokem, členský příspěvek je o 100 Kč navýšen. Samotné cvičení v jednotě je pak zpoplatněno oddílovým příspěvkem (500 Kč pro dospělé, 200 Kč pro děti). I v případě, že navštěvujete více oddílů, platíte oddílový příspěvek pouze jednou. Jednota je schopna vystavit potvrzení o zaplacení příspěvku (za účelem jeho proplacení zdravotní pojišťovnou v rámci preventivních programů), toto potvrzení vyhotoví náš hospodář - v případě potřeby prosím kontaktujte svého cvičitele.

Členstvím v Sokole je pro každého cvičence účinné také úrazové pojištění týkající se úrazů, ke kterým dojde při cvičení a při akcích pořádaných jednotou. Detailní informace o tomto pojištění i o tom, jak hlásit případnou pojistnou událost, naleznete na tomto odkazu. V případě potřeby neváhejte kontaktovat svého cvičitele či místostarostku Janu Kovář Hynčicovou.

Sokol je více než tělocvična.

Pokud ještě nejste členy Sokola a zvažujete, že jej začnete navštěvovat sami, nebo k nám pošlete své děti, váš zájem těší a rádi Vás v našich řadách přivítáme. Děláme maximum pro to, aby bzenčané chodili do Sokola rádi, ať už (pomalým, ale jistým) zlepšováním zázemí sokolovny, či pravidelným vzděláváním našich cvičitelů. Zároveň bychom ale rádi vysvětlili základní principy fungování sokolských jednot, protože podepsáním přihlášky se hlásíte mezi nás a vyjadřujete tak respekt k sokolským hodnotám.

Činnost neděláme pro zisk, členský příspěvek není platbou za služby. Sokol je spolek - člen Sokola má práva, ale i povinnosti. Naši členové žijí odpovědně k sobě i svému okolí, jsou aktivními členy komunity často do velmi vysokého věku. Proto velmi neradi vidíme, když někteří berou sokol jen jako tělocvičnu za levný peníz. Daleko lépe se nám žije a tvoří v prostředí, ve kterém se například na organizaci dětských šibřinek výrazně podílí i věrná garda, či na organizaci sportovních závodů cvičitelé pobytu v přírodě. 

Sokol navíc není jenom o sportu, i když se jedná o jeho hlavní složku. Vedle cvičení a závodění se věnujeme společenským a kulturním akcím, vychováváme své členy k vlastenectví v tom nejlepším slova smyslu, a snažíme se edukovat o národní historii, kterou sokolové pomáhali vytvářet. Naši členové se tak rozvíjejí po všech stránkách - usilujeme o společnost tělesně zdatnou a čestnou. O společnost lidí, kteří před individualismem dávají přednost činorodé prác prospěšné všem. 

A pár praktických rad na závěr? 

Zdravíme se NAZDAR! 

Tykáme si. Oslovujeme se mezi sebou bratři a sestry, jako výraz vzájemného respektu a rovnosti.